Levélfeladás – mindent a postai levelezésről

Levélfeladás: valami, amit talán már mindenki csinált élete során. A 2000-es években úgy tűnt, hogy ennek az évezredes kommunikációs formának befellegzett.

Az internet korának hajnalán sokan hitték, hogy az e-mailek, chatszolgáltatások és más gyorsabb online formák teljesen átveszik a levél helyét.

De a bélyeg, a boríték és maguk a levelek is a mai napig velünk élnek, sőt, fontos területeken szolgálnak tovább bennünket. Mit érdemes tudni róluk?

Mikortól levelezünk? Hogyan változott ez a tevékenység az idők során? Milyen jövő áll a levélfeladás előtt? Milyen levélformák vannak most Magyarországon és mik ezeknek a jellemzői? Mi történik a feladott levéllel miután elhagytuk a postát?

Írásunkkal szeretnénk minden lehetséges kérdést megválaszolni a levélfeladás kapcsán!

A legmesszibb régmúltban is népszerű volt a levél

Az emberiség történetében nagyon korán felmerült az az igény, hogy távoli emberek tudjanak (akár) bizalmasan szót váltani egymással fontos ügyekben. Ezeket az üzeneteket továbbíthatták agyagtáblákon, papiruszon, később papíron, esetleg csak szóban. Egy biztos, mindegyik nagy birodalomnak megvolt a maga nélkülözhetetlen futár- és hírnökszolgálata.

Ezeket a követeket és futárokat mindig kiemelt védelem övezte, feltartásuk vagy a sérelmükre elkövetett cselekmények súlyos következményeket vontak maguk után (de az is, ha ők hagyták el a levelet). Útjuk mentén állomások működtek, ahol lovat válthattak, élelmiszert vételezhettek vagy egy másik futár vehette át küldeményüket.

Az egyik leghatékonyabb múltbeli levélfeladási rendszert és futárszolgálatot a számunkra sem ismeretlen mongolok alkották meg, akiknek szükségük volt naprakész információkra hatalmas birodalmuk kormányzásához.

Természetesen a levelezés nemcsak a királyok vagy államvezetők kiváltsága volt, tehetősebb magánszemélyek is kedvelték és használták. Postásnak általában megbízható embereket szegődtettek, de a célba érés még így sem volt garantált a változó korok útviszonyai és távolságai miatt.

Ezzel a népszerűséggel párhuzamosan a levelek előkelő helyet vívtak ki maguknak: társadalmak sorsa függött tőlük, egyes levelek vagy levelezések irodalmi alkotásokká emelkedtek, napjainkban pedig ezek a régmúlt üzenetek az egyik legfontosabb források egy-egy történelmi időszakra vonatkozóan.

Az egyetemes és magyar postatörténetet sok más történelmi érdekességgel együtt egy másik írásban fogjuk feldolgozni, a következőkben pedig a jelenleg hazánkban működő rendszert, illetve az elektronikus eszközökkel támogatott levelezést tekintjük át.

A postai levélfeladás csínja-bínja

Egy korábbi cikkünkben részletesen végigvettük a rendszerünkből kiküldhető postai leveleket,  az alábbiakban pedig néhány gyakoribb postai levélfajtát és kiegészítő szolgáltatást veszünk górcső alá.

Listánkban a különböző levéltípusok tulajdonságait és felhasználásának módjait soroljuk fel.

forrás: Állások a postán Facebook

Közönséges levél

Ide tartozik az egyszerű, egyéb kiegészítő szolgáltatás nélkül feladott levél, képeslap, levelezőlap. A közönséges levelet akár utcai postaládában is elhelyezhetjük, innen jut majd a Posta logisztikai központjába.

A Magyar Posta Zrt. a leveleket súlyuk szerint is megkülönbözteti. 50g, 500g, illetve 2000g-os tömeghatárok között tesz különbséget és az árukat is ez alapján határozza meg. A levél legkisebb mérete 90×140 mm, a megengedett legnagyobb mérete pedig címhelyre címezve 324x229x24 mm.

Azonosított levél

2021-ben vezette be a Posta a közönséges azonosított levél szolgáltatást, mint a hagyományos levélfeladás egy megújult formáját.

Az azonosított levelek elektronikusan tartalmazzák a feladó és a címzett név- és címadatait, ezáltal leegyszerűsítve, kényelmesebbé, és könnyebben kezelhetővé téve a levélfeladást.

A posta telefonos alkalmazása segítségével mindenki saját maga számára állíthatja elő a feladáshoz szükséges feladójegyzéket, a sikertelen kézbesítésről, és annak okairól pedig a rendszer elektronikus értesítést küld a feladónak.

Elsőbbségi levél

Extra díjért cserébe kérhetjük a küldemények gyorsított kézbesítését. 

Olyan levelet érdemes ellátni az elsőbbségi megjelöléssel, amelynek megérkezése a címzetthez kimondottan sürgős. Ide tartozhat a legtöbb hivatalos levél, bírósági levelezés, közüzemi számlák, banki papírok, pályázatok, vagyis minden, amelynek rendszerint határideje van.

Az elsőbbségi levelek nagy részét már másnap kézbesítik, kisebb részüket a második vagy legkésőbb a harmadik napon. Fontos figyelembe venni, hogy a Posta csak akkor vállal garanciát a levél kézbesítésre, ha az ajánlott vagy tértivevényes módon kerül feladásra. Tehát ha biztosra szeretné venni, hogy levele el is jut a címzetthez az elsőbbségi feladás mellett az azonosított küldemény szolgáltatást is érdemes igénybe venni.

Ajánlott levél

Az ajánlott levélfeladás egyfajta extra biztosítás a küldeménnyel kapcsolatban. Az ajánlott levél egyedi azonosítót kap, amely segítségével a Posta applikációján, vagy hivatalos weboldalán lehet nyomon követni a levél útját, meggyőződve a kézbesítés tényéről is.

A koronavírus-járványra való tekintettel a Posta bevezette az ajánlott levelek érintésmentes kézbesítését, amely lehetővé tette a küldemények levélszekrénybe helyezését, ezzel jelentős könnyebbséget biztosítva az ügyfelek számára, hiszen ajánlott levelüket akkor is megkaphatják, ha éppen nincsenek otthon. A gördülékeny adminisztráció és pozitív visszajelzések fényében a Magyar Posta úgy döntött, hogy a szolgáltatást megtartja és az érintésmentes kézbesítést a továbbiakban is biztosítja ügyfelei számára.

Tértivevény

A tértivevény egy extra díjas különszolgáltatás, amelyet a levélre kérhetünk.

Tértivevény birtokában elektronikusan (külföldi levelek esetében papír alapon) hitelesített visszaigazolást kapunk arról, hogy a címzett átvette (vagy nem vette át) a levelet, visszaigazolást. 

Itt érdemes röviden kitérni az ajánlott és a tértivevénnyel feladott levelek különbségére is. Mindkét küldemény típus egyedi azonosítót (RAG számot) kap, így küldeményünk útja a Posta rendszerében nyomon követhető, viszont míg az ajánlott levél, esetében csak a levél kézbesítéséről kapunk visszaigazolást, tértivevényes feladás esetén a küldemény kézhezvétele igazolt. A tértivevényes feladás esetén visszakapott elektronikusan hitelesített kézbesítési igazolást pedig akár jogi esetekben is fel lehet használni az átvétel – vagy annak hiányának – bizonyítására.

Levélfeladás külföldre

Nemzetközi leveleket 2 kg-ig bármelyik postán fel lehet adni. Az ilyen leveleket a Posta elsőbbségiként kezeli (mely plusz költség a feladás árába is be van építve). Ehhez kiegészítésként kérhető ajánlott vagy  tértivevényes többletszolgáltatás.  Az európai országba címzett, nemzetközi elsőbbségi levelek jellemzően 3 munkanap alatt megérkeznek a címzetthez.

Az egyszerűsítés kedvéért ezeket a levelek nemzetközi postakész borítékban is feladhatók, amennyiben az nem tartalmaz vámköteles tételeket.

Az Országlapok és a külföldi levélfeladás gyakran ismételt kérdései a Posta honlapján, ide kattintva érhetőek el.

A posta örök!

Ki ír ma még kézzel leveleket?

Postázási szokásaink kétségkívül sokat változtak az elmúlt évtizedekben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megszűnt volna a posta jelentősége.

Épp ellenkezőleg!

Az utóbbi időben a levelezés módja a kézi, mechanikus irányból a digitalizáció felé kezd eltolódni. Az online postai levélküldés pedig – igaz, magánszemélyek ritkán veszik igénybe – egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban.

A tömegesen küldhető, digitálisan feldolgozott, és rekordsebesség alatt kezelt levelek küldését olyan cégek használják rendszeresen, amelyek rövid időn belül, megbízhatóan kell, hogy célba juttassák postai leveleiket, nagy mennyiségben.

Ezek lehetnek:

  • Közüzemi, vagy bármilyen más lakossági szolgáltatók, amelyek csekk formájában küldik fizetési értesítőiket
  • Vállalkozások, amelyek a postán keresztül nagyobb mennyiségben szeretnének kiküldeni újságokat, magazinokat, vagy bármilyen más fajta küldeményt
  • Bárki, aki marketing célokra szeretné használni a postai levélküldés eszközeit – szórólapok, postai hírlevelek, DM levelek, vagy bármilyen más hirdetési-célzatú levél kiküldésére

Próbáljon ki minket, adja fel levelét online!

A Hibridlevél olyan szolgáltatást kínál, amely egyesíti az online-offline technika és a legmodernebb műszaki nyomdászi lehetőségek előnyeit.

Levelét és címlistáját bármikor elküldheti nekünk: mi az Ön igényeinek megfelelően elkészítjük, sokszorosítjuk, borítékoljuk és postára adjuk a választott formában.

Mindezt rugalmassággal, sebességgel és akár nagyon nagy mennyiségben is. Természetesen minden postai kiegészítő szolgáltatás kapcsán van tapasztalatunk, továbbá a biztonság is elsődleges szempont nálunk.

Szolgáltatásunkkal munkaerőt, munkaidőt, pénzt takaríthat meg, míg a minőség és a gyorsaság garantált, ahogyan erről személyesen is meggyőződhet IDE kattintva, ingyenes levélküldésünkkel!

A postai levelezés tehát komoly változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben és, köszöni szépen, él és virul ma is. Ráadásul, ami azt illeti, növekedő tendenciát mutat. 2022-ben emelkedett a küldött postai levelek száma az előző évhez képest.